domingo, 14 de fevereiro de 2010

Umaa daas coisaas qee eu odeioo em miim ér qnd mee dáá aqelaa insoniia qee neem vooc' pedindoo aa Deus conseguee voltaar aa dormiir,tudoo começooou qnd...
Chegueii daa igrejaa fuii escutaar LADY GAGA (caranaumvivosemela) ér serioo msm see tornoou môôh Divãã praa miim ee seem falaar qee aa Dudaa adoraa ella pskpsokspkps =D
entaum comoo eu tavaa dizendoo dpoiis qee passeii umaa horaa certinhaa escutandoo ella resolvii mee deiitaar ;O
táá qnd mee deiitoo kdêê oo sonoo aa desgraçaa naum chegoou noo meeu quartoo shuahsuahs ://
entaum mee deeu uma lokaa vontadee dee comeer B R I G A D E I R O HAHA! fuii fzr praa miim õ/
comii atéé dizer XEGA :D
aêw sentadaa noo sofáá comendoo brigadeiiroo oo sonoo começaa aa xegaar õ/ mee deiiteii ee qnd fechooo oos olhoos
aa porcariia doo teel. tocaa :@ PQP mee deeu um odioo taum grandee aêw mããe aatendee ee olhaa sóó qeem eraa ?
aa minhaa BEST Driany Sales ♥ pedindoo praa miim entrar noo msn :)) elaa trocaa a noitee peloo diia ee axaa qee eu soou assiim tbm HSUAHUSAHUHS maiis aêw meeu benditoo sonoo saii dee novoo.
maiis comoo eraa ella qee tinha ligadoo praa mim tudoo beem.
Ligueii meeu PC.
-Msn
-Vendoo videos da lady gaga ér claroo
- ee tôô akii escrevendoo noo blog jáá qee naum tinhaa msm nadaa praa fzr shauhsuahus.
aiin tôô coom sonoo agoraa qeroo dormiir.

Nenhum comentário:

Postar um comentário