sábado, 13 de fevereiro de 2010


Sabee nuncaa penseeii qee podiia existir AMIZADES verdadeiraas pessoas especiaiis e qe muito menoos poderiamoos confiaar em alguém contar com a ajuda daqele pessoa.
Poiis ér mee enganeiii...
existee siim essees tipoos dee pessooas ee eu tivee aa sortee dee encontraar naa miinhaa viidaa *.*

<--- Ellas saum maiis qee especiaais praa miim saum irmãs dee coração confioo nelaas dee olhoos fechadoos. Coom ellas eu tiivee aas melhorees tardees as melhorees risadaas ee sem falaar qee elaas saum môô DIVÃÃS
seii qee sempree qee eu preciisaar voou podeer contaar coom vcs miinha viidaa eraa pretoo ee brancoo antees dee vcs entrareem naa miinhaa viidaa
enfiim ellas saum oo motiivoo daa miinha alegriia kadaa umaa mee conquistoou dee umaa formaa taum inesplicaveel qee neem qee eu passasee aa noitee a noitee todaa escrevendoo aquii, poderiia expressaar oo quantoo eu as amoo. miinhaas princesaas,miinhaas divãas,miinhaas bêbês,minhaas fakees perfeiitaas,miinhaas tudonaas.
conteem cmg praa tudoo,maas praa td msm.
sempree qee precisaar ér soo chamaar qee eu voou táá akii praa escutaar

3 comentários: