terça-feira, 9 de março de 2010


Èr onteem fooi o dia INTERNACIONAL DA MULHER nós somos tãão privilegiada qe temoos nossoo proprioo jáá os homeens naum teem HOHO (taparey).
onteem como foii um diia mto especiial saii praa umaa festiinhaa sóó as mulherees ee entradaa de homeen eraa proibidaa naqelee locaal õ/
fooi otiimaa aqelaa noitee naum tevee nadaa de maiis sóó comees ee bebees nadaa de alcool
afinall tds qee foraam eraam EVANGELICAS.
Nóós brincamoos fizemoos dinamiicaas eu qee naum quiiz brincaar de jeeitoo nenhum naum gostoo mtoo dessas coisaas ;'(
maiis fooi legall veer oo povoo caiindoo gritandoo see divertindoo.
tevee sorteiioo maiis comoo eu tenhoo aa sortee grandee naum ganheii nadaa comoo sempree eu nuncaa ganhoo msm mais aalgum diaa qeem sabee eu ganhee afinall td teem umaa primeiiraa veeiiz :D.
Entaum fooi otiimoo aa miinhaa noitee.
Tenhoo orgulhoo dee seer mulheer eu possoo fzr td qee um homeen faaz soo qee coom saltoo altoo.

- POSKPOSKPOSKPOSK :}

Um comentário: